MASKY,PARUKY,KARNEVALOVÉ KOSTÝMY.PTÁKOVINY, ŽERTÍKY,HRY A HRAČKY,KERAMIKA

9. října 2006 v 10:47 | AKTUALIZOVÁNO 4.1.2016

TOPlist......Zboží zakoupíte na našich stránkách: ...... www.humorshop.eu


VÍTÁME VÁS V NAŠEM OBCHŮDKU

ZLATÁ RYBKA

Přadlácká 2 60200 BRNO

Zde nás najdete

OTEVŘENO:

Pondělí od 13-17 hod. Úterý až pátek od 10-17 hod.


KONTAKT:

e-mail:zlatary@seznam.cz

TELEFON: 545 217 513

MOBIL: 608 410 621info k cenám:

po kliknutí na jednotlivé foto se dole zobrazí lišta,vpravo dole je písmenko i-(jako informace) .Po najetí kurzorem na písmenko i se zobrazí popis i ceny.


Po dohodě lze zboží zaslat poštou.Platba předem bankovním převodem nebo na dobírku.K cenám účtujeme poštovné dle tarifu České pošty.

!!! Při objednávce nad 5000Kč poštovné zdarma !!!

Nejsme plátci DPH-veškeré ceny jsou koncové, včetně DPH


 

PYROTECHNIKA ,LIGHSTICKY,HELIUM

5. srpna 2006 v 1:10 | aktualizováno 16.1.2010
Helium - 12 l stlačeného plynu.

Hélium je netečný plyn, nehrozí tedy nebezpečí. Vzhledem ke své extrémně nízké hustotě a inertnímu chování se helium používá k plnění balónů a vzducholodí jako náhrada hořlavého vodíku. Značnou nevýhodou je zde ovšem jeho poměrně vysoká cena. Navíc má atom helia velmi malý průměr, snadno difunduje i skrze pevné materiály a dochází tak ke ztrátám. Poprvé bylo helium izolováno z minerálu smolince. V menším množství až 9% se nachází v zemním plynu, z něhož se také získává vymrazováním. Vzácně vyvěrá helium i trhlinami v zemi, nejznámější oblasti těchto vývěrů leží ve Skalistých horách v USA a v Kanadě. Předpokládá se, že veškeré toto helium je produktem jaderného rozpadu prvků v zemské kůře. Ve vesmírném měřítku je helium druhým nejvíce zastoupeným prvkem. Vyskytuje se především ve všech svítících hvězdách, kde je jedním z mezistupňů termonukleární syntézy, jež je podle současných teorií základním energetických zdrojem ve Vesmíru. Tvoří přibližně 25% hmoty okolního pozorovatelného Vesmíru.Zdroj:Wikipedia


LIGHSTICK
LIGHSTICK-Chemické světlo-Jak to funguje a co vlastně chemické světlo je? To je jednoduché, chemické světlo je plastová tyčka, která obsahuje dvě chemické látky. Aktivací světla (tj. ohnutím a nalomením) dojde k promíchání obou látek a začne probíhat chemická reakce, která uvolňuje energii jen ve formě světla (žádné teplo např.) Od té doby začně světélko svítít po dobu několika hodina než se zcela "vysvítí". Jedná se o jednorázový proces, což ale při jejich cenách nemůže vadit :-) Reakci není možné nijak zastavit, je však možné ji velmi zbrzdit - a totiž vložením světélka do mrazničky. Čím telpejší je okolí, tím světélko svítí intenzivněji a kratší dobu a naopak čím chladnější je okolí tím déle světélko vydrží ale při nižší intenzitě. Světélka jsou voděodolná, nejedovatá a nehořlavá. :: Jak mohou být světélka použita? - Na všechny možné akce - diskotéky, kluby, narozeniny (stějně tak starších i mladších ) - Ideální zábava pro děti (jsou bezpečná a neškodlivá) na dětské tábory, na dovolené nebo například když Vy si budete povídat a grilovat s přáteli ;) - Na označení členů různých týmů - Rozdávání na promo akcích například v barvách firmy - velmi populární. - Světlo do stanu - prakticky osvětlí celý stan a vydrží Vám celou noc - A mnoho mnoho dalšího....OBCHODNÍ PODMÍNKY

28. července 2006 v 2:05 | AKTUALIZOVÁNO 6.1.2010
Provozovatel:
Jiří Kulhánek
IČO: 41570651
Místo podnikání: Molákova 4
628 00 Brno
Provozovna - ZLATÁ RYBKA Přadlácká 2
602 00 Brno
*
NEJSEM PLÁTCE DPH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

OBCHODNÍ PODMÍNKYVŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

1.Provozovatelem internetového obchodu www.humorshop.eu je Jiří Kulhánek Molákova 4 62800 Brno na základě Živnostenského listu vydaného v Brně Kontaktním telefonem je 608410621 , nebo email. Provozovatel je prodávající, nebo dodavatel. (dále jen prodávající)

2.Kupující / spotřebitel je fyzická, nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku prostřednictvím internetového obchodu wwwhomorshop.eu(dále jen kupující)

3.Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní a záruční podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

4.Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2011 a jsou platné pro nákup na www.humorshop.eu

UPOZORNĚNÍ:

upozorňujeme,že ceny v internetovém obchodě www.humorshop.eu a v kamenné prodejně se mohou lišit.

II. Objednání zboží

1.Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na internetové obchodě www.humorshop.eu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

2.Objednávku považujeme za závaznou po jejím odeslání ze strany kupujícího. Výsledná cena, která se zobrazí při platbě za zboží je včetně DPH. Nejsme plátci DPH.

Je-li zboží skladem

- je zasíláno balíkem nejpozději do 3 dnů od připsání platby na účet,

- případně zadání objednávky se způsobem doručení "na dobírku" prostřednictvím České pošty.

- dodací lhůta se řídí obecnými podmínkami České pošty.

Je-li zboží na objednávku

- dodací lhůry jsou uvedeny u zboží

PŘEVZETÍ BALÍČKU :

- při předání je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (porušení krabice, neporušenost pásky) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

- Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu,

sepsat s dopravcem (poštou) škodní protokol

a toco nejdříve, nejdéle však do dvou dnů - 48 hodin od převzetí .

Pokud je převzetí zásilky kupujícím od dopravce stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky není žádný nárok.UPOZORNĚNÍ:

Každá objednávka je závazná, Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb, dle našich obchodních podmínek.

Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží .

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou postoupeny právní kanceláři k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojené.

III. Odstoupení od kupní smlouvy

1.Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím tohoto internetového obchodu i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží. Toto odtoupení je dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku.

2.V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace) na adresu sídla prodávajícího. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit kupujícímu i originál dokladu o jeho koupi. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

3.Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu provozovny prodávajícího. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

4.V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek bude kupujícímu zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží a cena přepravného. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel dle § 53, odst. 10 Občanského zákoníku právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

5.Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do 14 dnů od jeho faktického převzetí.

6.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci tohoto článku obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku ,bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 30 pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou v závislosti na jeho požadavku vyjádřeném v odstoupení od smlouvy.

7.Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do 7 dnů od oznámeného termínu zpřístupnění k předání nebo do 14 dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.

8.Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů skutečně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou .

IV. Záruční podmínky

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme viz výše.

Na nové zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje:
  1. dodání jiné věci, než která byla v kupní smlouvě sjednána, např. jiného druhu, jakosti apod.
  2. dodání menšího množství, než bylo sjednáno (dodání většího množství není vadou věci, ale plněním bez právního důvodu, které kupující není povinen přijmout)
  3. dodání nekompletní věci, věci s chybějící součástí, potravinářského výrobku bez vyznačení minimální trvanlivosti, spotřebního zboží bez návodu k použití apod.
  4. vada funkce (technická závada) věci
  5. právní vada věci
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Záruka se nevztahuje na:
a) nesprávným použitím výrobku
b) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:
1) reklamaci uplatněte písemně ,e-mailem,osobně nebo telefonicky.

2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku)nebo doručte na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě nebo jiným věrohodným způsobem (např.datum nákupu,číslo objednávky,e-mailová korespondence apod.)
Vaši reklamaci vyřídíme ihned,ve složitých případech do 3 pracovních dnů nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.


Prohlášení o ochraně osobních údajů
zákazníků internetového obchodu - www.humorshop.eu :
Veškerá Vaše osobní data, která od Vás získáme jsou chráněna před zneužitím podle zákona č. 101/2000 Sb. Více informací naleznete v tomto prohlášení.
Registrační data - jsou informace, které slouží k identifikaci a autorizaci kupujícího a jsou používána k vlastní realizaci Vaší objednávky a pro případnou komunikaci s Vámi. Registrační data obsahují zejména : jméno a přijmení, dodací adresu, telefon a elektronickou adresu.
Informace o Vašich objednávkách - jsou shromažďovány po celou dobu Vašeho užívání objednávkového systému a slouží pro zajištění dodávky objednaného zboží, pro případnou reklamaci, nebo vrácení zboží. Tyto informace jsou přístupny i ve Vašem profilu pod odkazem objednávky. Tyto údaje nejsou poskytovány třetí osobě.
Veškerá osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována třetí osobě. Pokud by došlo k dohodě s třetí důvěryhodnou osobou o zpracování těchto dat, bude vyžadován Váš souhlas. Bez tohoto souhlasu se data neposkytnou.
Váš souhlas: Používáním internetového obchodu www.humorshop.eu, provozovaný Jiřím Kulhánkem souhlasíte se shromažďováním některých osobních údajů o Vás a Vašich nákupech. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Prodávající je povinen přestat zpracovávat získané osobní údaje, pokud subjekt údajů písemně vysloví nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou publikována v tomto dokumentu. Budou-li tato pravidla někdy v budoucnu změněna, budou vždy publikována na stránkách www.humorshop.eu a budete se tak moci se změnami včas seznámit.


PARUKY
keramika

sexy dárečky
keramika
kostýmy na karneval


Kam dál

Reklama